Stortorvet 7

Prosjektinfo: Utforming av nytt kjøpesenter og nye kontorlokaler
Oppdragsgiver: Schage Eiendom AS
Entreprenører: Vedal AS
Tidsrom: Under arbeid

Illustrajoner: Dark Arkitekter AS

Bygget er designet av Dark Arkitekter AS. Cobim AS er med som en del av et prosjektteam i detaljprosjekteringsfasen, samt bistår med BIM