Oslo Airport - Non Schengen

Prosjektinfo: Ombygging Pir Øst – Non-Schengen
Oppdragsgiver: Avinor AS
Tidsrom: Oktober 2015 - Juni 2018

Utført som en del av et prosjektteam hos Søyland Arkitekter AS og NSW AS. Ny grensekontroll for avgang på plan F med seks nye passkontrollbokser og tolv linjer for gjennomgang, samt ni nye linjer for gjennomgang med elektronisk pass (E-gates). Utvidet overgangsbro på plan G med ny sikkerhetskontroll for transfer Schengen/Schengen eller innland med fire linjer for gjennomgang.